Terapi

Tankemylder

At være belastet af tankemylder, overtænkning eller grublerier, er som udgangspunkt ikke en sygdom. Det er nærmere et udtryk for, at man er perfektionist eller pleaser.
Tankemylder, overtænkning og grublerier kommer ofte til udtryk ved eksempelvis:
 • At du altid lige skal analysere alting
 • At du ikke kan slippe det, der skete i går
 • At du frygter at lave fejl
 • At du kører den samme episode om og om igen inde i dit hoved
 • At du har svært ved at slippe tankerne, hvis du gjorde noget forkert
 • At du tror du har gjort noget, hvis kæresten/veninden/chefen er sur
 • At du lige skal finde ud af, hvad du skulle have sagt i stedet for det, du sagde

Ens begrænsende overbevisninger, antagelser, fortolkninger og modvilje af virkeligheden vil ofte være hovedårsagen til, at man oplever tankemylder, grublerier eller overtænkning. Tankemylder, overtænkning eller grublerier eskaleres oftest ved, at man prøver at håndtere forskellige emotionelle udfordringer/problemer via en mental strategi af analyse og tænkning. Man har sit fokus på forskellen mellem det der er, og det man gerne vil have det skal være. Dvs. man accepterer ikke, at der er forskel på hvad der reelt er og det som man ønsker, det skal være. Hvilket fører til, at der opstår negative, følte følelser og/eller indre domme, som igen medfører flere oplevede negative følelser. Hvilket igen fører til flere tanker og grublerier, og i værste fald fører disse overanalyseringer og overtænkning til den negative tanke spiral.
Udfordringen/ Problemet bliver herefter, at man konstant prøver at tænke sig ud af sine uønskede sindsstemninger ved at regne ud hvad der gik galt. Man prøver tvangsmæssigt igen og igen at komme til bunds i hvad der er galt med en, så man kan gøre noget ved det. Det bliver som skruen uden ende. I værste fald kan det føre til stress, depression eller angst. Vi mennesker ynder at benytter denne mentale strategi i vores indre verden, fordi den normalt er både brugbar og succesfuld når det handler om at løse praktiske eller tekniske udfordringer og forandring i vores ydre verden. Uheldigvis er denne analytiske tankegang det helt forkerte værktøj når det gælder emotionelle problemer. Fordi emotionelle problemer kan ikke løses med denne mentale strategi, altså analytisk tænkning som vi ellers almindeligvis benytter os af, til at løse de tekniske og praktiske problematikker med. Det fører bare til mere tankemylder.

Hvad skal der så til, for at stoppe ens tankemylder/overtænkning?

Her er der flere elementer der kommer i spil. Man skal bl.a. først bevidstgøre sig at:
 1. Tanker er mentale konstruktioner der kommer og går
 2. Tanker er derfor ikke sandheder.
 3. Modvilje mod virkeligheden medfører negative tanker og følelser
 4. Ens tanker påvirker det man føler og den adfærd man efterfølgende har.

Derudover handler det bl.a. også om at lære at blive bevidst nærværende i nuet. Dvs. at acceptere og anerkende alt det man oplever i nuet. Samt at lære at slå autopiloten fra og lære at rumme, forstå og anerkende en selv fuldt ud. Dette kan læres af alle, enten via meditation, mindfulness kurser eller terapi. Her på netterapeuten.dk tilbydes du både individuel terapi, mindfulness kurser eller et speciel designet online kursusforløb E.N.E.R.G.I til kvinder der tænker for meget, og som løber over 6 uger.

Resume

Man kommer i mere direkte kontakt med livet og slipper tankemylderet, når man tillader sig selv at slå ens autopilot fra, og oplever gennem kroppen og sanserne i stedet for gennem en masse (negative) vanebasserede tanker.

Det går galt, når man ikke accepterer og anerkender det man oplever lige nu og her. Når man prøver at analysere, fortolke og vil ændre på hvad der reelt er lige nu og her. For der rummer man ikke det hele og det komplekse menneske som man reelt er.

Man får skabt indre modstand og spænder ben for sig selv, så man ikke kan opleve indre ro, indre overskud og indre glæde. De ressourcer som man ellers specielt har brug for, til at kunne håndtere de svære eller udfordrende situationer i ens liv med, på en hensigtsmæssig eller konstruktiv måde. Man afskærer sig selv fra at trives, når man ikke accepterer og anerkender det der er lige nu og her!