Mindfulness

Fordomme og fakta om mindfulness

Der er mange fordomme og meninger om mindfulness. Vi vil derfor her, opliste nogle af de fordommene, sammen med lidt fakta på området.

Mange mennesker tror eller mener, at mindfulness er, noget alternativt hokuspokus!

Fordom: Jeg tror ikke på mindfulness eller Fordom: Mindfulness virker ikke på mig, det er bare noget hokuspokus.

Fakta: Projektleder Janus Christian Jakobsen, der forsker i evidensbaseret medicin ved Copenhagen Trial Unit på Rigshospitalet, har udtalt til videnskab.dk

”… Man kan via en hjernescanning af en, der dyrker mindfulness se, at mindfulness virker direkte ind på de områder af hjernen, der regulerer vores følelser. Metoden hæmmer aktiviteten i disse områder, hvilket får os til at tænke mere nøgternt og klart.” Samtidig udtaler han ” …Mindfulness er blevet populært blandt danskerne, der i stor stil tager på dagskurser i teknikken. Sådanne kurser kan give en idé om, hvad det går ud på. Men hvis man for alvor skal have glæde af metoden, skal der længerevarende træning til med erfarne mindfulnessinstruktører. Buddhisterne har jo heller ikke lært det i en håndvending”

Nogle mennesker siger ” Jeg tror ikke på det der mindfulness”

Fordom: Jeg tror ikke på det

Fakta: Mindfulness er ikke en trossag. Der findes flere, der videnskabeligt forsker i mindfulness, og der findes allerede i høj grad evidens og dokumenterede gavnlige effekter, hvis man dyrker det korrekt. Her kommer lidt eksempler på effekt:

  • Mindre stress, angst, depression og smerter
  • Mere energi, glæde, koncentration, og hukommelse
  • Bedre modstandskraft, humør, empati•

Andre siger, ”Mindfulness virker ikke på mig”

Fordom: Mindfulness virker ikke på mig

Fakta: Projektleder Janus Christian Jakobsen, der forsker i evidensbaseret medicin ved Copenhagen Trial Unit på Rigshospitalet, har udtalt til videnskab.dk

”… Man kan via en hjernescanning af en, der dyrker mindfulness se, at mindfulness virker direkte ind på de områder af hjernen, der regulerer vores følelser. Metoden hæmmer aktiviteten i disse områder, hvilket får os til at tænke mere nøgternt og klart.” Samtidig udtaler han også ” Mindfulness er blevet populært blandt danskerne, der i stor stil tager på dagskurser i teknikken. Sådanne kurser kan give en idé om, hvad det går ud på, så nybegynder kan også få gavn af det. Men hvis man for alvor skal have glæde af metoden, skal der længerevarende træning til med erfarne mindfulnessinstruktører.”

Andre igen siger: ”Mindfulness er da bare at meditere!”

Fordom: Mange mennesker tror, at mindfulness er at meditere.

Fakta: Mindfulness er så meget mere end at meditere. Man bruger rigtignok meditation som en af måderne til at dyrke mindfulness på. Mindfulness handler primært om at være bevidst nærværende med venlig indre accept i sin hverdag. Dvs. en væren, som vi opnår og derigennem får vi adgang til alle vores indre ressourcer, samtidig med, at vi opnår en indre ro og balance, så vi kan opleve og nyde nuet som det er, og ikke som vi mener det bør være. Samtidig undgår vi hele tiden at være et skridt foran os selv og være i det næste der skal ske – at køre på autopilot, frem for at være nærværende i og med, det der er i nuet.

Nogle mener: ”Mindfulness er religiøst!”

Fordom: Nogle mener at mindfulness er religiøst

Fakta: For 40 år siden blev mindfulness-baseret stressreduktion udviklet og vestliggjort af den amerikanske forsker Jon Kabat-Zinn, der brugte programmet på en stressklinik ved et universitetshospital i USA. Mindfulness som vi kender det, er renset for én bestemt trosretning, og programmet kan derfor praktiseres af alle. Mindfulness fungerer på tværs af religioner og kulturer. Det helt unikke er, at det tilbyder en form, hvor vi kan mødes på tværs af religioner, sociale skel, aldre og kulturer. Programmet anvendes i Asien, Afrika, Europa, Syd-, Nord- og Mellemamerika, Australien. Det kan bruges, af alle uanset om du er syg eller rask, ung eller gammel – ja, selv i krigszoner anvendes det.

Så er der dem der siger ”I mindfulness skal man bare være lalleglad eller ligeglad!”

Fordom: Andre tror at man i mindfulness bliver man lalleglad og ligeglad med alt.

Fakta: Det er vigtigt at forstå, at det ikke handler om at blive følelseskold på nogen måde – mindfulness er mere det modsatte, nemlig en metode til at komme mere i følelsesmæssig kontakt i sig selv, så man kan rumme og leve med althvad der sker i én selv.