Kommuner

Helhedsorienteret mentorforløb

Helhedsorienterede mentorforløb incl. mindfulness baserede principper

MÅLGRUPPE
Vores målgruppe er primært aktivitetsparate borgere og borgere i ressource-forløb, der ofte har sociale- og psykiske svære udfordringer ud over arbejdsløsheden. Ofte kan det være overvægt, misbrug, og/eller psykiske diagnoser som er med i billedet.

GRUPPEFORLØB
Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tanke, hvor vi bla. løbende afholder 12 ugers mindfulness baserede gruppeforløb, for dem der skal overvinde stress, angst og depression eller for dem der skal tilbage til arbejdsmarkedet nu, og frygter det efter mange år på kontanthjælp.

På disse gruppeforløb får borgeren værktøjer som kan afhjælpe angst, stress og/eller depression. I gruppen lærer deltagerne at blive mere bevidst nærværende i dagligdagen og derved få muligheden for at opnå en indre ro og bedre adgang til egne ressourcer, så de opnår:

 • Afklaret hvad mål de vil gå efter
 • Overskud til at kunne mødes med andre mennesker
 • Indre ro – kan håndtere indre forstyrrende tankemylder
 • Tillid til at kunne nå sit mål – Jeg kan og jeg vil

Deltagerne får værktøjer, der let kan bruges til at håndtere de mange krav og forventninger, som både deltageren selv såvel som arbejdsmarkedet stiller til dem.

Sideløbende og efterfølgende arbejder borger og mentor med at integrere værktøjerne i dagligdagen så borgeren føler sig tryg i deres videre forløb på arbejdsmarkedet, uddannelse eller ressourceforløb.

INDIVIDUEL VURDERING
Under hvert mentorforløb vurderes det løbende i nært samarbejde med borger og sagsbehandler hvilke tiltag, der skal iværksættes for at borgeren hurtigst muligt kan blive job- eller uddannelsesparat eller indgå i et ressourceforløb. Progressionsrapporten opdateres hver måned i fællesskab med borger med de aktuelle tiltag og resultater. På denne måde bliver progressionsrapporten et konstruktivt arbejdsredskab for både borger, sagsbehandler og mentor.

Helhedsorienteret mentorforløb jf. Lab §31b inden for følgende områder.

RESULTAT OG TILFREDSHED
Den helhedsorienterede løsning vi udbyder giver gode resultater, idet der bliver sat ind fra flere vinkler. Vores store erfaring og opnåede resultater viser at flere kommer videre i job eller uddannelse på denne måde.

Helhedsorienteret mentorforløb jf. Lab §31b inden for følgende områder.

 • Netværk
 • Kultur
 • Fysisk helbred
 • Psykisk trivsel
 • Sociale regler
 • Daglig struktur
 • Motivation
 • Økonomi
 • Bolig
 • Kontakt med kommunen
 • Kost og motion

Kontakt os, hvis du vil høre mere

NETTERAPEUTEN APS
Gl. Kongevej 138B, 3.
1850 Frederiksberg C

CVR.: 25303644

Jeg synes alle bør gå til mindfulness gruppeforløb. Jeg har fået rigtig mange værktøjer, så jeg kan håndtere forskellige meget svære situationer. Jeg har lært at flytte fokus, og kommet videre

Mette, sygemeldt med depression

KARINA SKOVGAARD

 • Certificeret life- og businesscoach/Manning Inspire
 • Mindfulness instruktør fra At Work skolen – Frederiksberg
 • Kost- & livsstilsvejleder/Birgitte Nymann
 • Kognitiv mentorkursus hos Wattargruppen
 • Effekt-instruktør (funktionel muskeltræning)
 • Motions- og løbeinstruktør
 • Massør, akupunktør og sportsskadeterapeut
 • Sport & motionsunderviser i 25 år på hold og individuelt
 • Grafiker

METEA NORMANN
 • Exam. Psykoterapeut v/ Ole Vadum Dahl ID, selvstændig praksis siden år 2000
 • Mindfulness instruktør fra At Work skolen – Frederiksberg
 • Ba. Sociologi fra Københavns universitet
 • §54 støtteperson, PS-foreningens uddannelse
 • Kognitiv mentorkursus hos Wattargruppen
 • 1. årsprøve DSH-København
 • Coach uddannet – Human Touch v/ Johnny Vasant
 • DBM® konsulent uddannet – v/ John McWhirter, Sensory Systems
 • NLP – kommunikation og formidling – Dansk NLP Inst.
 • Uddannet bankrådgiver Jyske bank, 10 års erfaring