Terapi

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er samtaleterapi

Der er forskellige grene inden for psykoterapien. De fleste psykoterapeuter arbejder ud fra deres eget ekspertområde og dertil hørende teorier. Fælles for psykoterapi er dog, at den ved hjælp af samtaler fokuserer på at identificere og belyse udfordringerne eller udviklingsområdet, for derefter at ændre de mønstre, dynamikker og mekanismer, der ligger til grund for symptomerne.

Fokus er på at få italesat og arbejde med de tanker, følelser og handlinger der gør, at man for eksempel bliver utryg, stresset, trist, depressiv, selvkritisk, føler lavt selvværd eller oplever angst og kriser, sådan at man kan begynde at tænke, føle og handle mere konstruktivt, med mere livsglæde og flere ressourcer.

Psykoterapi støtter og hjælper

Psykoterapi handler derfor om at støtte og hjælpe mennesker med at få en indsigt i og forstå deres mentale udfordringer, for derefter at kunne give dem de veje og værktøjer, de har brug for til, at fungere/agere bedre i hverdagen, og derigennem opnå en større livsglæde og handlekraft og dermed højere livskvalitet.

Hvor lang tid tager det?

Der er forskel på, hvor lang tid mennesker skal bruge på denne proces. For nogle går det meget hurtigere end for andre. Man kan sige, at behandlingens længde altid afhænger af det enkelte menneske, og hvor de er lige her og nu. Nogle mennesker har kun behov for, et par sessioner med en psykoterapeut andre vælger eller har behov for et længere forløb. Det afhænger naturligvis også af, hvor dybe forandringer vil man lave.

Online eller personligt møde

Netterapeuten kan tilbyd dig mulighed for psykoterapi både som online-sessioner og som individuelle psykoterapeutiske sessioner på Frederiksberg. Terapi som tager udgangspunkt i dig der, hvor du er lige nu og her i dit liv.

At turde, er at miste fodfæstet for en stund.
Ikke at turde, er at miste sig selv.

Søren Kierkegaard