Mindfulness

Hvad er mindfulness

Accept og omsorgsfuld anerkendelse

Mindfulness handler om bevidst nærvær, accept og omsorgsfuld anerkendelse af alt, hvad der er i nuet. Det handler om at blive bevidst nærværende om alt det, der er i dit liv lige nu og her. Ikke det, der har været eller det du ønsker, der skal komme – kun det, der reelt er her lige nu og her. Det handler også i høj grad om at kunne rumme både uønskede følelser og tanker på en omsorgsfuld, accepterende og anerkendende måde, så du kan rumme alt der er i dig og omkring dig.

Måske tænker du nu: ”Jeg vil da ikke acceptere uacceptable ting og hændelser”. Når vi i mindfulness siger accept, så er det at se eller registrere, hvad der er, og ikke bare lukke det uønskede ude. For de uønskede tanker og følelser er der jo, uanset om vi vil det eller ej. Det er hverken sundt eller gavnligt at afvise det ”negative”, som om det ikke eksisterer. Du lærer at møde/registrere det med en omsorgsfuld og anerkendende accept.

Bevidst nærvær

Bevidst nærvær optrænes ved, at du lærer at lave fokusskift, så du bliver bevidst om, hvornår du køre på “autopilot”, og hvornår du lever mindfuldt. Det er evner, vi alle besidder i forvejen – vi har bare ikke benyttet os af dem, siden vi var meget små. Så alle kan lære at blive bevidst nærværende. Mindfulness kræver jævnlig træning, hvis du vil opnå mere livsglæde, energi og livskvalitet i dit liv.

Mindfulness har rødder i buddhismen

Mindfulness har sine oprindelige rødder i buddhismen, men blev i halvfjerdserne udviklet og tilpasset til en ikke-religiøs, vestlig holdning af en amerikansk forsker.

I vores jagt efter det perfekte liv, forsøger vi at undgå al smerte, frustration og lidelse, men da der ikke findes evig lykke og glæde, kommer vi til at føle smerte og lidelse alligevel.

Det er denne jagt der gør os utilfredse eller syge – stressede, føler angst, bliver deprimerede osv., netop fordi vi ikke formår at acceptere eller anerkende det, der reelt er i vores liv lige nu og her.

Vores sind er sådan indrettet, at vi med vores tanker kan ”narre” os selv til at tro på det vi vil. Vi skaber illusioner og forventninger om, hvordan det bør være. Det er netop disse illusioner og forventninger der stresser os og begrænser os, så vi ikke formår at nyde og acceptere livet, os selv og andre fuldt ud.

Målet med træning af mindfulness

Målet med at træne mindfulness er at opnå både en fysisk og mentalt nærværende og tilstedeværende krop. Så du med et åbent sind og hjerte får adgang til alle dine indre ressourcer, så du bliver i stand til at handle til gavn for dig selv og andre, samtidig med at du kan træffe både givende og sunde beslutninger i dit liv.

Dit udbytte ved jævnlig mindfulnesstræning

  • Mere glæde i hverdagen
  • Mere energi
  • Bedre relationer
  • Mindre stress
  • Mere accept