Terapi

Hvem kan få gavn af terapi

Forskellige udfordringer kan bearbejdes

Mennesker, der oplever, at de ikke lever det liv de gerne vil, og ikke rigtig selv formår at få lavet de forandringer eller iværksætte de tiltag, der skal til, for at ændre på deres livssituation, livsglæde eller livskvalitet, kan få gavn af et terapeutisk forløb.

Mange, kommer her med følgende udfordringer som:
 • Angst, sorg, depression, stress, tankemylder, lavt selvværd, lav selvtillid, utilsigtede adfærdsmønstre, begrænsende overbevisninger, opgør med fortid, omsorgssvigt, svigt generelt, utryghed, parforholdsproblemer, kriser, voldsom selvkritik, jalousi, ønsket om personlig udvikling, mindreværd, ikke god nok følelse, forladt, skilsmisse osv.

Resultatet af terapi

Oplever du nogle af ovennævnte udfordringer og ønsker du at forandre det, så kan du med psykoterapi opnå:

 • Livsglæde, ro og accept af dig selv og livet
 • Indre ro og balance
 • Mere energi
 • Et større selvværd og selvtillid
 • Sundhed og balance
 • Evnen til at lede dig selv
 • Kærlighedsfulde parforhold eller relationer
 • Evnen til at bruge dig selv og dine evner mere optimalt
 • Evnen til at kunne håndtere krisesituationer bedre, se mulighederne omkring dig
 • Stå op for dig selv og det du står for

Det handler om, at du får brugbare redskaber, så du kan komme godt videre.

Hjælp og støtte til at kunne forandre

Lige nu sidder du måske fast i gamle mønstre, følelsesmæssige tilstande eller oplever modvilje i forhold til virkeligheden, som du har svært ved at komme fri af eller acceptere. Det kan derfor være, at du har brug for, ekstern hjælp og støtte til at kunne forandre den eller de situationer du sidder fast i eller kæmper med.

Med terapi opnår du at skabe de forandringer som du ønsker og har behov for, så du kan leve et mere positivt, energifuldt og optimalt liv.

Til dette tilbyder Netterapeuten både online-terapi og/eller live terapisessioner.

Livet skal leves, ikke bare overleves

Netterapeuten.dk