Terapi

Depression

Fakta om depression

 • Depression er en psykisk sygdom. Den viser sig ved, at man er vedvarende nedtrykt, har nedsat lyst og interesse, nedsat energi og er mere træt end normalt.
 • 3-5 % af den danske befolkning har depression.
 • Depression er almindelig og rammer ca. 15 % af befolkningen på et eller andet tidspunkt i livet.
 • Det vigtigste at vide er, at depression kan behandles.
 • Ved moderat til svær depression behandles med medicin eller psykoterapi
 • Ved moderat depression kan man også have gavn af psykoterapi. I Danmark anvender man mest såkaldt kognitiv adfærdsterapi, ofte kombineret med medicin
 • Langt de fleste mennesker kommer sig af en depression. Men har man først haft en depression, er der øget risiko for senere at få depressioner

Kilde:: Kilde: sundhedsministeriet

Hvad er depression

Depression er en psykisk lidelse, som viser sig ved, at man er konstant nedtrykt. Ens energiniveau er meget lavt, man er mere træt end normalt og ens lyst og interesser er væsentlig nedsat.

Depression er en sygdomstilstand, og det skal ikke forveksles med at være doven eller at man ikke kan tage sag sammen til at få gjort ting. Når man lider af depression, så sker der en biologisk binding af stoffet serotonin til nervespalten i hjernen, som gør det næsten umuligt at kunne gøre ting som man gjorde tidligere.

Når man har depression, så fremstår de ting, som man tidligere gjorde og som gjorde en glad og i godt humør, som ligegyldige, tomme og uden mening. Man oplever ingen glæde, hverken sammen med kæresten eller dem der står en nært. Man mister glæden ved alt, også at gå på arbejdet, på sin uddannelse, sine fritidsaktiviteter og sociale sammenkomster.

Når man taler om depression, skelnes der mellem svære, moderate og lettere depressioner.

Vigtigt

Det er vigtigt at erkende sin sygdom og søge hjælp. En depression forsvinder ikke bare af sig selv.

Jo før man når denne erkendelse, jo bedre.

Jo før du kommer i behandling, jo større er chancen for hurtigt at komme sig.

Symptomerne på depression?

For at det kan anses som depression, skal symptomerne nedenfor min. have stået på i to uger.

A. Mindst 2 af følgende depressive kernesymptomer:
 • Nedtrykthed
 • Nedsat lyst eller interesse
 • Nedsat energi eller øget tendens til at blive træt

B. Mindst 2 følgende ledsagesymptomer:
 • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
 • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
 • Tanker om død eller selvmord
 • Besvær med at tænke eller koncentrere sig
 • Indre uro eller rastløshed eller hæmning
 • Søvnforstyrrelser
 • Ændring i appetit eller vægt

Tommelfingerregel

Hvis man har to kernesymptomer under A og mindst to ledsagesymptomer vil man anse det som en let depression

Hvis man har to kernesymptomer under A og mindst 4 ledsagesymptomer under B vil det anses som en moderat depression

Ved 3 kernesymptomer under A samt mindst 5 ledsagesymptomer under B vil det anses som en svær depression

Kilde: sundhed.dk

Behandling

Lægen

Kontakt egen læge hvis du er i tvivl, og hvis du i mere end 14 dage har følt dig konstant nedtrykt og meget træt, samtidig med at du har haft mindst 2 af de ovennævnte symptomer. Lægen behandler moderate og svære depressioner, som ikke går over af sig selv, med antidepressiv medicin.

Psykoterapi

Samtale og psykoterapi benyttes også ofte som behandling af let og moderate depressioner.

Kognitiv adfærdsterapi har god effekt på depression, idet man arbejder på at bevidstgøre og ændre på uhensigtsmæssige negative tankemønstre og handlinger.

Når man lider af en depression, har man en tendens til at tænke mange urimelige negative tanker om sig selv og sit liv, og disse tanke som kommer helt automatisk, arbejder man på at ændre i en mere positiv retning.

Behandling og bearbejdning af depression omhandler både bearbejdningen af selve depressionen og forebyggelse af mulige fremtidige depressioner.

Hvorfor udvikler man depression?

Depression opstår ofte i et samspil mellem ydre belastende forhold og medfødt arvelig sårbarhed.

Mangel på D-vitamin kan give symptomer på depression. Samtidig kan visse typer af medicin også forårsage depression.

Mennesker der har tendens til at være ængstelige og bekymrede, har en øget risiko for depression.

Depression kan også skyldes et for lavt stofskifte og mangel på sollys (vinterdepression).

Andre forhold og ydre begivenheder

Forud for en depression, har den deprimerede ofte oplevet stressende forhold eller begivenheder i sit liv. Begivenheder eller hændelser som var smertefulde, stressende eller uoverskuelige at håndtere. Det kan både være et reelt tab af, eksempelvis sin partner, job, familiemedlem e.l., men det kan også være grundet ens egne forventninger til sig selv eller andre, som der ikke leves op til. Det kan også være utrygge forhold fra ens barndom som svigt, skam, sorg og skuffelser som har medført en negativ selvfølelse, hjælpeløshed og håbløshed, som pludseligt kommer op til overfladen og påvirker ens tilstand.

Det skal også nævnes, at der også er en række andre faktorer der spiller en betydning for, om man udvikler en depression. Eksempelvis – uddannelse, arbejde, socialt netværk samt økonomiske forhold kan gøre sig gældende.

Statistisk info

Optrædener af depressioner er øget de sidste årtier, specielt de lettere og moderate. Der regnes med, at 15-25 % af alle kvinder og 7-12 % af alle mænd får en depression i løbet af deres liv

Kilde: sundhedsministeriet