terapiHeader

net

terapeuten.dk
Coaching

- at skabe nye veje og muligheder i dit liv.
- at ændre uhensigtsmæssige tanke- eller adfærdsmønstrer.
- refleksion og forståelse af tilbagevendende konflikter.

Coaching er en specifik spørge-lytte metode/teknik til at frigøre potentialet i andre mennesker. Med coaching kan du få fokus på og identificere ønskede mål, sætte retning og skabe nye veje og resultater. I fællesskab tager vi udgangspunkt i den systemiske tankeproces, som kort fortalt, tager udgangspunkt i tre tanke faser: HVAD, HVORDAN & HVORFOR. Coaching kan ses som en investering i dig selv, dit liv og din fremtid. En investering der på mange måder kan åbne nye døre og veje for dig. Det kan være med til, at give dig adgang til din indre styrke og drive, således at du styrer dig selv og dit liv, i den retning du ønsker, fremfor at det er tilfældighederne der styre dig og dit liv. Coaching er handlingsorienteret og er for dig der føler at du er gået lidt i stå, og vil have mere ud af livet, eller for dig der vil opnå mere succes og styring over dit liv, eller for dig der vil udleve dine drømme, og endnu ikke gør det. Det er en forudsætning, at du har et ønske om forandring, og at du har en åben indstilling og viljen til at handle i den retning du ønsker forandringen skal gå.